Litteraturens konstnärliga värde i dagens politiska situation.

En allvarlig fråga att ställa sig idag är om det rådande politiska samhället bidrar till en bristfällig respekt för konstens värde. En alltför stor del av dagens litteratur är nämligen fråga om politiska bilder, med poängen att sprida det goda med vår nutida samhällsutveckling utifrån förenklade verklighetsmodeller där allting är svart och vitt. Det torde ses som ett allvarligt fattigdomstecken.
Litteratur med konstnärligt värde ifrågasätter och presenterar mänskliga tankar och beteenden, även i samhällelig och politisk kontext. Vilket dock inte är detsamma som att enbart framhärda förhärskande politiska lösningar eller påvisa suveräniteten med den nutida samhällsutvecklingen (vilket kan uppfattas som politisk propaganda). Snarare torde målet vara att beröra mänsklighet på djupet och framvisa sant mänskligt beteende.
 
Det är mycket glädjande att så många människor idag vill skriva och verka som författare. Men det är oroväckande att så få verk till synes ifrågasätter det minsta av vår nutid på djupet. Det blir därför inte sällan frågan om förenklade verkligheter förutan konstnärligt värde. Vi vet ju att människor omfattas av väldigt många lager av problem och möjligheter, och därutöver många skiftande känslor och tankar, både inför andra människor och i sin ensamhet. Detta framvisas alltför lite idag eftersom litteraturen i många fall är alltför influerat av det rådande trånga politiska verklighetsperspektivet och därmed blir det fråga om en låg konstnärlig kvalité.
En politisk idé såsom t ex feminismen som därtill vunnit oerhörd mark, påverkar självfallet människor som älskar att läsa och skriva. Idag finns enskilda bokförlag som inriktar sig på feministisk litteratur. Men var finns motpolen som behövs i varje dynamiskt och vettigt samhälle? Och som historiskt alltid skapats av konstnärer och fritänkare? Så länge ingen motkraft finns riskerar vi skapa något liknande 'diktatur' kring denna exklusiva världsbild. Mänskligheten har därför ett allt starkare behov av kompletterande kulturella verklighetsperspektiv. Detta gäller inte minst inom skönlitteraturen där möjligheterna och därmed friheten vanligtvis skall vara omfattande.
 
(c) Mattias Hellqvist

Tid och Socialt samspel

Det talas om tidsbrist i dag. Vilket är naturligt i vår genomreglerade konsumtionsvärld. Men den sanna bristen bär vi på själva. För vi har glömt bort att ju mer kontakt vi har med våra känslor, desto mer upplever vi av allting. Därigenom lyckas vi dra ut på tiden för oss själva. Det är en så uppenbar sanning att det smärtar att skriva den.
 
TID vill väl säga oss att vara här och nu men i allt detta blir det till något som pressar och stressar oss, gör oss illa. Vi vill ge upp om vi saktar in på takten. För då kläs illusionerna av alldeles nakna och vi alla ser och vet. Det är förstås en outhärdlig situation för alla de som bortom rättrådigheten söker moralen och den verkliga sanningen. Därmed upprätthålls också denna värld av fasader och ytor, av sociala samspel och styrkedemonstrationer.
 
Finns tanken på frid och sann glädje i andra sammanhang än då vi har viss "överblick" över situationen som sådan?
Är tanken på det "goda samhället" något bortom den politiska bilden?
 
Vi tror - och kanske vi gör det också - att vi vet så mycket hela tiden, men vill glömma bort hur lite av våra mänskliga förmågor vi använder oss av i vardagen i stort, i rent sociala sammanhang med dem vi anser oss stå nära.
 
Vi lever i ett sorts ekorrhjul där rädslan för djup beröring blir till något normalt och närmast mänskligt. Med andra ord lever vi på fel sätt vad gäller mer intuitiva och spritituella värden.
Är det då egentligen konstigt att vi alltmer formar ett samhällelligt samtal av självtillräcklighet?

Bra inslag i TV4-sporten


Upprörande snedvridning av SVT Debatt

Jag reagerade på vad som stod på SVTs hemsida rörande kommande programpunkter på "Debatt":

"DEBATT Fredrik Reinfeldt tycker det vore bra om vi höjde pensionsåldern till 75. Många håller inte med. Debatt med bland andra Leif Mannerström och Josefin Brink (V). Fotbollshuliganerna är trötta på polisen och vice versa. Ikväll möts dom i studion. Dessutom om homoupproret på Twitter. Ikväll 22:00 i SVT1 med Eftersnack direkt efter här på webben."


Det står alltså "fotbollshuliganerna är trötta på polisen och vice versa. Ikväll möts dom i studion".
Det horribla med detta uttalande är att bl a Järnkaminernas (Djurgårdens supporterklubb, inga huliganer) ordförande kommer delta. En reko kille som verkar för god supporterkultur.
Vad som är desto mer allvarligt, är bakgrunden till debatten som alltmest försigår i skymundan bland diverse forum just nu, rör händelser under senaste hockeyderbyt, där helt oskyldiga småkillar, kvinnor och män blev brutalt behandlade som boskap, helt utan grund påtvingade urinprov eller fick lämna arenan infösta i bussar, misshandlade med upprepade batongslag, och där enskilda polismän stegade in och skapade kaosartade scener på klack-läktarna. Denna hotfulla stämning rådde både innan och under matchen och skapades av polismän på egen hand.

Det är dagens sanning. Det skall också påpekas att händelserna lett till över TUSEN JO-anmälningar.
Här Twitter-utdrag ur från en TV4-journalist som var på derbyt:

Jarelind @Jarelind
Står just nu i Globen och lyssnar på polisers interna prat. Skrämmande.

Jarelind @Jarelind
@blisk Det är extremt grabbig jargong och internt hetsande. De är laddade.

Jarelind @Jarelind
Nästa tweet är nr 10.000, tänker inte ägna den åt testosteroniserade män som inte låter mig gå på toa. Börjar bli akut snart. Sluta bråka.

Jarelind @Jarelind
Globen har blivit en mellanstadieskola. Man får bara gå på toa en i taget och måste fråga om lov först. Snart är det 10-rast.

Jarelind @Jarelind
Konverserat en representant för ordningsmakten. Det de gjorde före match var att "garantera säkerheten för vanligt folk". Okej. Låter bra.

Jarelind @Jarelind
"Jag åkte på en sån jävla tjuvsmäll, jag ska fan nita den jäveln om jag ser han igen". Rutig keps eller gul reflexväst? Spelar det nån roll?

Jarelind @Jarelind
Och där knackade narkotikapolisen Fredrik mig på axeln o undrade vad jag tagit för något o när. Trevlig kille. Tyckte jag skulle hänga med.

Jarelind @Jarelind
Jag hängde inte med. Nån jävla måtta får det vara. Fattar att "vanligt folk" (jösses) slutar gå på idrott.

Jarelind @Jarelind
Fredrik lät mig fortsätta hemåt med ursäkten att han jobbar med ungdomar. Jag är ju 30+. Det står på mitt id-kort.

Jarelind @Jarelind
Att mitt id-kort ligger bredvid mitt TV4-kort i kortfodralet hade säkert INGET att göra med någonting i sammanhanget. Artig kille, det där.Förbättrad kontroll av kosttillskott kontra sockerberoende

Jag såg häromdan ett inslag i TV-nyheterna om att Livsmedelsverket vill göra "nedslag" gentemot bristande kontroll rörande kosttillskott, och främst då kring bantning och prestationshöjande preparat.

Jag kan inte låta bli att tänka på grunderna till bantningsbehoven - är inte det maten vi äter?
Hur den är översållad med socker.

Folk i min omgivning förundras ofta över att jag helt saknar varje behov av sockerintag på kvällar och helger.
Varje dag är jag djupt tacksam mot min älskade mor som hårdnackat av oro bidrog till att inte göra min storebror och mig själv till "sockerberoende" som små barn. Vi fick på sin höjd en liten ask russin till lördagsgodis. Haha.

Jag själv imponeras av alla som lyckas bryta ett sockerberoende, då det måste tillhöra livets allra svåraste beroenden.

Någonstans tycker jag Livsmedelsverket berör ett stort problem från fel ände.


Här är en länk till Livsmedelsverkets hemsida:

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Farliga-kosttillskott-ska-stoppas-med-utbildning-och-nya-arbetssatt/

Utdrag ur en "sammanfattande värdering av polisspåret"

"Sammanfattningsvis kan det fastslås att en överhängande majoritet av de inslag som ingår i ”polisspåret” härrör från andrahandsuppgifter och i många fall tvivelaktiga källor. I andra fall bygger inslagen på rena teorier antingen byggda utifrån andra kända fakta utan direkt koppling sinsemellan, och i vissa sammanhang helt utan indirekta fakta.

Det ligger i själva polisspårets bäring att det alltid kan påstås att även om det saknas utpekanden av poliser på själva brottsplatsen, så kan de enskilda polismännen ingå i en konspiration. Detta gäller även i de fall där omfattande utredning faktiskt vidtagits kring en enskild polisman. Det konspiratoriska synsättet kan i ett första skede tyckas plausibelt men vid närmare granskning av polisspåret som helhet framkommer det med mer än önskvärd tydlighet att det också saknas bevis eller indicier för en polisiär konspiration. (...)

 

En annan omständighet som genom åren fått stor betydelse, och på vissa håll närmast ses som ett tveklöst ”bevisat” faktum, är påståendet om att larmet medvetet försenades på polisens sambandscentral i omedelbar anslutning till mordet.

Först och främst måste det anses som ett tunt underlag, att på grundval av ett larmanrop som eventuellt försenats med några få minuter, konstruera ett konspirativt scenario med flera polismän inblandade i mordet på en statsminister.
Förutom att tidsmarginalen i ett sådant fall kan tyckas orimligt lite tilltagen för en planerande och organiserad sammansvärjning, skall det också påpekas att det är oerhört lätt hänt att missuppfatta tider vid händelser under inverkan av stress.

Som Erik Åsard, professor i statskunskap, skriver i en bok som kritiskt granskar hur konspirationsidéer i sämsta fall formas:


"Vid varje diskussion om olika tidsuppgifter i samband med komplicerade mordfall finns det en tendens att överskatta skillnaderna och att underskatta osäkerhetsfaktorn. Man glömmer lätt att också till synes precisa tidsangivelser ofta är ungefärliga, beroende på att inte minst människor uppfattar skeenden på olika sätt."


Det kan påpekas att boken har sina förtjänster i att till stora delar sakligt beskriva de risker som finns med att ”analysera” sig fram till ett konspirativt brott. Det är lätt hänt att teoretikern på vägen gör antaganden i de delar där starka indicier saknas i förhållande till den bild som målas upp.
Samtidigt lider Åsards bok en stor brist då det emellanåt framstår som att Åsard kräver kring just ”konspirationsteorier” att en privat analytiker skall ha tillgång till samma typ av material som en myndighet vilken bedriver brottsutredning, och därigenom använda sig av samma arbetssätt. Detta är av förklarliga skäl inte möjligt.

Att det för polisspåret som helhet saknas koppling till brottsplatsen och vad som skedde där måste ändå anses som talande för svagheten med detta uppslag.

På det sättet mordet kom att ske, och det faktum att hustrun inte dödades vid tillfället måste rent förnuftsmässigt tala mycket starkt mot en polisiärt grundad attentatsgrupp. (...)

Polisspåret och dess ”troende” förblindas lätt av det faktum att själva termen innehåller många olika bitar som sammantaget vore en orimlighet att realisera för en konspiration av det slaget.
Den förutsätter ett stort antal invigda poliser på vitt skilda platser och vid samma tidpunkt: runt mordplatsen, på sambandscentralen, poliser i tjänst på stan och längs den blivande flyktvägen.

Inte minst skulle denna konspiration samtidigt krävt hjälp från polismyndighetens ledning för att undslippa bli upptäckta.

”Polisspåret” som helhet är att betrakta som ett historiskt förvillande spår utan substans som trots detta fått enorm genomslagskraft och anmärkningsvärt lång livslängd. (...)

Som ett illustrativt exempel på uppslagets svaghet kan Kari & Pertti Poutiainens omfattande skrift ”Inuti labyrinten” komma till användning; boken innehåller en mycket noggrann analys av de inledande insatserna från sambandscentralen och polismän på plats, men saknar helt polisiär koppling till brottsplatsen och boken som helhet saknar en trovärdig brottsanalys av vad som skedde.

Att deras bok bevisade att många enskilda polismän och andra tjänstgörande inom polismyndigheten farit med osanning rörande sina och andras insatser i samband med detta historiska brott kan inte ses som en fullödig orsak till att misstänkliggöra dem för medverkande i en konspiration för att mörda en statsminister."

RSS 2.0